TÉMATA SYMPOZIA FONS 2022:

Covid 19 z různých pohledů                                       prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                                                                                    zimatom@cesnet.cz

Laboratorní medicína v pediatrii                                 prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
                                                                                    richard.prusa@lfmotol.cuni.cz

Trombotické a trombofilní stavy v klinické praxi         doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
                                                                                  
tomas.kvasnicka@vfn.cz

Biomarkery v kardiovaskulárních doporučeních         prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 
                                                                                    michal.vrablik@vfn.cz               

Telemedicína a procesní sdílení informací                  Ing. Leoš Raibr
                                                                                    raibr@stapro.cz

Laboratorní diagnostika v revmatologii                     prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
                                                                                   pavelka@revma.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16  –
Systém celoživotního vzdělávání lékařů a bude hodnocena 10 kredity

POŘADATELÉ:
Česká společnost klinické biochemie
STAPRO s.r.o.

Odborný garant akce:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN Praha

Organizační výbor:
Jan Adamec
Lenka Brožová
Aneta Lichtenbergová

Vědecký výbor sympozia:
Ing. Zdeněk Jirsa
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Ing. Leoš Raibr
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. MUDr. Michal Vrablík,
Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA