Vážení přátelé,

děkujeme za váš zájem o Sympozium klinické biochemie FONS on-line. Pro všechny, kteří se kvůli pracovnímu zaneprázdnění nemohli zúčastnit, jsou na tomto webu přístupné záznamy všech přednášek. Naleznete je v záložce Program.

 

POŘADATEL:
STAPRO s.r.o.
Česká společnost klinické biochemie

Organizační výbor:
Jan Adamec
Lenka Brožová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Bc. Gabriela Moravčíková

Vědecký výbor sympozia:
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.