Sympozium klinické biochemie / Symposium of clinical biochemistry

stapro-logo-white-transparent

2022

Kompletní informace k dalšímu ročníku sympozia

SYMPOZIUM FONS  2022 
Vážení přátelé,
FONS 2022 máme úspěšně za sebou, děkujeme za Vaší účast a vystavujícím firmám za přínosné expozice produktů.
Většinu prezentací přednášek již naleznete ve složce Program

_________________________________________________________________________________________________

TÉMATA SYMPOZIA FONS 2022:

Covid 19 z různých pohledů                                       prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                                                                                    zimatom@cesnet.cz

Laboratorní medicína v pediatrii                                 prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
                                                                                    richard.prusa@lfmotol.cuni.cz

Trombotické a trombofilní stavy v klinické praxi         doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
                                                                                  
tomas.kvasnicka@vfn.cz

Biomarkery v kardiovaskulárních doporučeních         prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 
                                                                                    michal.vrablik@vfn.cz               

Telemedicína a procesní sdílení informací                  Ing. Leoš Raibr
                                                                                    raibr@stapro.cz

Laboratorní diagnostika v revmatologii                     prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
                                                                                   pavelka@revma.cz

Sympozium klinické biochemie FONS 2022 je vzdělávací akce ID 106956 v registru akreditovaných akcí ČLK (podle Stavovského předpisu ČLK č. 16  – Systém celoživot-ního vzdělávání lékařů) a je hodnocena 10 kredity,jsme

POŘADATELÉ:
Česká společnost klinické biochemie
STAPRO s.r.o.

Odborný garant akce:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN Praha

Sympozium klinické biochemie
FONS 2022 se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice 
prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D.

Organizační výbor:
Jan Adamec
Lenka Brožová
Aneta Lichtenbergová

Vědecký výbor sympozia:
Ing. Zdeněk Jirsa
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ing. Leoš Raibr
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Vrablík,
Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA