Sympozium klinické biochemie / Symposium of clinical biochemistry

stapro-logo-white-transparent

2024

Kompletní informace k dalšímu ročníku sympozia

SYMPOZIUM FONS  2024 
Vážení přátelé,
zveme Vás na sympozium FONS, které se uskuteční 22. – 24. 9. 2024
v budově auly Univerzity Pardubice.

_________________________________________________________________________________________________

TÉMATA SYMPOZIA FONS 2024:

IVDR direktiva

garant
Ing. Lubomír Stříž, CZEDMA

POCT systémy

garant
Mgr. Veronika Kučerová, Fakultní nemocnice Olomouc

Inovace a bezpečnost IT  

garant
Ing. Leoš Raibr, STAPRO s. r. o.
Likvory   

garant
doc., RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava

Screeningové programy

garant
doc., Ing. Drahomíra Springer, PhD., ČSKB

Sympozium klinické biochemie FONS 2024 je vzdělávací akce v registru akreditovaných akcí ČLK (podle Stavovského předpisu ČLK č. 16  – Systém celoživotního vzdělávání lékařů).

POŘADATELÉ:
Česká společnost klinické biochemie


STAPRO s.r.o.

Záštita

Sympozium FONS je pořádáno pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D.

Organizační výbor:

Lenka Brožová, BA, MSc.
Mgr. Jitka Beerová
Ing. Petra Štochlová
Kristýna Trefilová

Odborný garant akce:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha

Vědecký výbor

Ing. Zdeněk Jirsa
Mgr. Veronika Kučerová
doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Ing. Leoš Raibr
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
Ing. Lubomír Stříž
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA