Sympozium klinické biochemie

FONS 2018

se konalo již tradičně v prostorách Univerzity Pardubice ve dnech 16. – 18. září 2018 pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc.

Letošního ročníku se zúčastnilo 238 účastníků a 67 zástupců z osmnácti vystavujících firem.

Sympozium bylo zahájeno úvodní přednáškou Fenomén dotyku prof. MUDr. Josef Kouteckého, DrSc.
/Englišova přednáška 2018/. V odborném programu účastníci vyslechli celkem 32 přednášek uspořádaných do devíti tematických bloků. Součástí odborného programu byla i sekce věnovaná posterům. Prezentace přednášek a abstrakty posterů naleznete zde.
Jako doprovodná publikace pro účastníky akce byl vydán Sborník a program sympozia FONS 2018
(ISBN 978-80-87436-13-4), který obsahuje program, abstrakty všech přednášek a posterů a firemní strany vystavovatelů.

Slavnostní zahájení Sympozia FONS
Slavnostní zahájení s čestným hostem prof. Kouteckým
Předání čestného členství v ČSKB doc. Malbohanovi
Předání ocenění za diplomovou práci v roce 2016/2017 Mgr. Řehounkové
prof. Josef Koutecký při úvodní přednášce Fenomén dotyku
Přednáškový program
Z přednáškového sálu
Firemní workshop
Firemní expozice
Firemní expozice
Firemní expozice
Firemní expozice
Firemní expozice
Firemní expozice
Zahájení společenského večera na Pardubickém zámku
prof. Štěpán Svačina a ing. Raibr při zahájení společenského večera
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Previous
Next

Hlavní partneři sympozia

POŘADATEL:
STAPRO s.r.o.
Česká společnost klinické biochemie

Organizační výbor:
Jan Adamec
Aneta Lichtenbergová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň

Vědecký výbor sympozia:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ing. Petra Korchová
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Záštita sympozia:
Sympozium klinické biochemie FONS se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc.

Sympozium klinické biochemie FONS 2018 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantováno ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a je hodnoceno 14 kredity a je v rozsahu 14 vyučovacích hodin.