Hlavní partneři sympozia
ABBOTT LABORATORIES, s.r.o.
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6, Česká Republika
BECKMAN COULTER
Česká republika s. r. o.
Murmanská 1475/4
100 00 Praha 10 – Vršovice
ROCHE s.r.o.
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5
Siemens Healthcare, s.r.o.
Budějovická 779/3b
140 00 Praha 4
Sysmex CZ s.r.o.
Elgartova 683/4
614 00 BrnoPartneři sympozia

   BIO-RAD spol s.r.o.
   Dialab spol. s.r.o.
   Erba Lachema, s.r.o.
   MEDISTA, spol. s r. o.
   TECOM ANALYTICAL SYSTEMS CS, spol. s r. o.


Vystavovatelé

BIOMEDICA ČS s. r. o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
DiaSorin Czech s.r.o.
DRG, spol. s r. o.
MEDESA s.r.o.
RADIOMETER s. r. o.
Sekisui Diagnostics (UK) Ltd.
STAPRO s. r. o.

Pořadatel:
STAPRO s. r. o.
Česká společnost klinické biochemie
Organizační výbor:
Jan Adamec
Aneta Lichtenbergová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor sympozia:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ing. Petra Korchová
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Záštita sympozia:
Sympozium klinické biochemie FONS se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc.
Sympozium klinické biochemie FONS 2018 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantováno ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a je hodnoceno 14 kredity a je v rozsahu 14 vyučovacích hodin.
Hlavní partner sympozia:

Záštita sympozia:
Sympozium FONS 2014 je pořádáno
pod záštitou primátora města Pardubice
a rektora Univerzity Pardubice.
© 2014 STAPRO s.r.o. All Rights Reserved.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČ:13583531, DIČ: CZ13583531, Telefon: 467 003 111, Email: stapro@stapro.cz, www.stapro.cz