Seznam přihlášených posterů naleznete zde.


Program Sympozia FONS 2018

Neděle 16. září 2018


15.00 – 16.00 hod.
AULA
Slavnostní zahájení sympozia

Englišova přednáška 2018
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. - Fenomén dotyku


16.30 – 18.00 hod.
AULA
eHealth, dopad na laboratoře

Koordinátoři: Ing. Zdeněk Jirsa, Ing. Leoš Raibr

Ing. Dávid Šúchal
DôveraLab – prvé skúsenosti so systémom na online zdieľanie žiadaniek a výsledkov SVLZ vyšetrení v SR

Ing Silvia Izáková
Proces zavádzania eHealth na Slovensku z pohľadu laboratória

MUDr. Verner Miroslav
Úvaha o eHealth z pohledu multioborové nemocniční centrální laboratoře aneb co by nám mohlo v budoucnu prospět

Ing. Martin Zeman, DMS
Datové standardy a rozvoj jejich využití v e-Health ČR


Pondělí 17. září 2018


08.30 – 10.00 hod.
AULA
Jak se domlouvá kost a srdce

Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Dr.h.c.

V. Palička
Jak spolu mluví kosti a srdce.

J. Bultas
Suplementace kalciem z pohledu kardiologa: pro

J. Piťha
Jak postupovat u pacientů s kalcifikacemi v oblasti tepenného systému

M. Kužma, J. Kyselovič, A. Gažová, J. Payer
Využitie mikro-RNA v objasnení vzťahu medzi srdcovým zlyhávaním a osteoporózou


10.00 – 11.00 hod.
AULA
Přínos nových technologií v rutinní laboratoři - kam nás posunula hmotnostní spektrometrie v posledních deseti letech

Koordinátor: RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Mgr. Josef Bártl, Ph.D.
Hmotnostní spektrometrie v diagnostice dědičných metabolických poruch – zážitky jedné laboratoře

Mgr. Radana Karlíková
Metabolomika a její význam pro studium patobiochemie onemocnění

Prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., Mgr. Marta Nekulová, Ph.D., MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
Uplatnění proteomiky v molekulární klasifikaci meduloblastomu


11.30 – 13.00 hod.
AULA
Klinická biochemie v extrémních situacích. Jak reagovat v praxi?

Koordinátor: Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.
Dysnatremie – příčiny, patobiochemie, prognóza, úprava

MUDr. et Mgr. Lenka Kotačková
Nečekané limitace v preanalytické a v analytické fázi 

kpt. Ing. Tatjana Markovina
Laboratorní zabezpečení polní nemocnice AČR

MVDr. Roman Vodička, Ph.D.
Biochemická vyšetření ve veterinární praxi ZOO Praha


14:00 – 15.00 hod.
AULA
Jsou nové terapie výzvou pro klinické biochemiky?

Koordinátor: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Jak vyšetřit pacienta před zavedením léčby a při léčbě inhibitory PCSK9?

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Je nová léčba srdečního selhání výzvou pro klinické biochemiky?

RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Vliv různých léčivých přípravků u pacientů s mnohočetným myelomem na laboratorní vyšetření


15:00 – 16.15 hod.
AULA
Ovlivnění oboru způsobem financování

Koordinátor: PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
České zdravotnictví, význam a role laboratorní diagnostiky

Ing. Jiří Mrázek, MBA
Efektivita v oblasti komplementu z pohledu pojišťovny

Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
Úhradová vyhláška, možností vývoje úhrad a dopady na laboratorní péči

Mgr. David Hepnar, MBA
Úhrady a regulační mechanismy v úhradové vyhlášce z pohledu poskytovatelů laboratorních služeb


Úterý 18. září 2018


09.00 – 10.30 hod.
AULA
Výsledky programů EHK jsou více než dokument pro akreditace a pojišťovny?

Koordinátor: RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D., RNDr. Josef Kratochvíla
Současná tvář programů externího hodnocení kvality

Mgr. Štěpán Kouřil
Standardizace omických metod pro analýzu malých molekul

Ing. Květa Pelinková, RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D., RNDr. Josef Kratochvíla
Souvislosti mezi EHK, akreditací a laboratorní diagnostikou

Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.
Standardizace a kontrola kvality sekvenačních analýz


11.00 – 12.00 hod.
AULA
Jsou TAT (turnaround time) a kvalita partneři nebo protivníci?

Koordinátor: prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

RNDr. Hana Benáková, MBA
Snižujeme TAT. Ale za jakou cenu?

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Od definované kvality k dosažitelnému TAT

RNDr Lubor Stančík Ph.D.
Je TAT skutečně indikátorem kvality? Možnosti jeho ovlivnění v samostatné laboratoři


12.00 – 13.00 hod.
AULA
Méně akreditace nebo lépe pojatá akreditace?

Koordinátor: Ing. Petra Korchová

Ing. Martina Bednářová
Vývoj a trend akreditace ve světě a v ČR

Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Po(nad)hled auditora - způsob pojetí akreditačního procesu, aneb čím si laboratoře komplikují život?

Ing. Miroslav Zábranský
Nutnost pečlivější aplikace normy 15189 v laboratoři pro další zvýšení kvality našich laboratoří


Pořadatel:
STAPRO s. r. o.
Česká společnost klinické biochemie
Organizační výbor:
Jan Adamec
Aneta Lichtenbergová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor sympozia:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ing. Petra Korchová
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Záštita sympozia:
Sympozium klinické biochemie FONS se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc.
Sympozium klinické biochemie FONS 2018 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantováno ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a je hodnoceno 14 kredity a je v rozsahu 14 vyučovacích hodin.
Hlavní partner sympozia:

Záštita sympozia:
Sympozium FONS 2014 je pořádáno
pod záštitou primátora města Pardubice
a rektora Univerzity Pardubice.
© 2014 STAPRO s.r.o. All Rights Reserved.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČ:13583531, DIČ: CZ13583531, Telefon: 467 003 111, Email: stapro@stapro.cz, www.stapro.cz