Sympozium klinické biochemie
FONS 2016
se konalo ve dnech 11. – 13. 9. 2016 v Pardubicích

Sympozia se zúčastnilo 263 účastníků, 20 vystavujících firem a 65 zástupců vystavujících firem.

Na sympoziu bylo předneseno 34 přednášek uspořádaných do devíti přednáškových bloků a dvě plenární přednášky  – prezentace přednášek naleznete zde.

Dále bylo vystaveno 9 posterových sdělení – abstrakty jsou v pořadí, v jakém byly publikovány ve sborníku umístěny zde.

K sympoziu byl jako doprovodná publikace vydán SBORNÍK A PROGRAM SYMPOZIA FONS 2016
(ISBN 978-80-87436-08-0), který obsahuje program sympozia, abstrakty přednesených přednášek a posterů a firemní strany vystavovatelů. V případě zájmu si jej můžete ještě objednat na e-mailové adrese: adamec@stapro.cz.

Pořadatel:
STAPRO s. r. o.
Česká společnost klinické biochemie
Organizační výbor:
Jan Adamec
Ing. Michaela Sádovská
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor sympozia:
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Ing. Marek Budina
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Hlavní partner sympozia:

Záštita sympozia:
Sympozium FONS 2014 je pořádáno
pod záštitou primátora města Pardubice
a rektora Univerzity Pardubice.
© STAPRO s. r. o. All Rights Reserved.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČ:13583531, DIČ: CZ13583531, Telefon: 467 003 111, Email: stapro@stapro.cz, www.stapro.cz