Sympozium klinické biochemie
FONS 2018
se konalo ve dnech 16. – 18. 9. 2018 v Pardubicích
Témata sympozia FONS 2018
 1. eHealth, dopad na laboratoře
  Ing. Zdeněk Jirsa, Ing. Leoš Raibr
 2. Jak se domlouvá kost a srdce
  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
 3. Přínos nových technologií v rutinní laboratoři – kam nás posunula hmotnostní spektrometrie v posledních deseti letech
  RNDr. David Friedecký, Ph.D.
 4. Klinická biochemie v extrémních situacích. Jak reagovat v praxi?
  Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
 5. Jsou nové terapie výzvou pro klinické biochemiky?
  prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
 6. Ovlivnění oboru způsobem financování
  PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
 7. Výsledky programů EHK jsou více než dokument pro akreditace a pojišťovny?
  RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
 8. Jsou TAT (turnaround time) a kvalita partneři nebo protivníci?
  prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
 9. Méně akreditace nebo lépe pojatá akreditace?
  Ing. Petra Korchová
Hlavní partneři sympozia
Pořadatel:
STAPRO s. r. o.
Česká společnost klinické biochemie
Organizační výbor:
Jan Adamec
Aneta Lichtenbergová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie
LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor sympozia:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ing. Petra Korchová
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Záštita sympozia:
Sympozium klinické biochemie FONS se koná pod záštitou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc.
Sympozium klinické biochemie FONS 2018 má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantováno ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání a je hodnoceno 14 kredity a je v rozsahu 14 vyučovacích hodin.
Hlavní partner sympozia:

Záštita sympozia:
Sympozium FONS 2014 je pořádáno
pod záštitou primátora města Pardubice
a rektora Univerzity Pardubice.
© STAPRO s. r. o. All Rights Reserved.
Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, IČ:13583531, DIČ: CZ13583531, Telefon: 467 003 111, Email: stapro@stapro.cz, www.stapro.cz